Leerrendement

Al heel wat jaren wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar leren. Strategieën die wél werken en in kaart brengen wat níet of minder werkt. Kijk maar naar dit rijtje: Het leerrendement volgens de volgende strategieën: Lezen                                                                           10% Luisteren                                                                     20% Uitleg volgen en filmpjes kijken                              30% Praten over lesstof                                                    50% Schrijven/tekenen over de lesstof                          70% Stof … Lees meer

Jong en depressief

Bij jongeren stijgen de depressiecijfers de laatste jaren flink. Mede door de Coronapandemie en de gevolgen daarvan. Thuisonderwijs, weinig fysieke sociale contacten en de lange duur ervan is zijn tol gaan eisen. Maar inmiddels zijn we toch weer een periode verder. Toch kampen veel jongeren met somberheidsklachten. Wanneer is een teruggetrokken kind gewoon aan het … Lees meer

2024 gaat bruisen!

Allereerst, ook al is het te laat en zijn de drie Koningen al lang weer naar het Oosten vertrokken: De beste wensen voor dit jaar voor iedereen die betrokken is bij Tails&Tools! Wij hebben Oud&Nieuw doorgebracht in een vuurwerkluw huisje, maar dat huisje bleek níet in een vuurwerkluwe omgeving te liggen. Rousse vond vuurwerk de … Lees meer