Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing

Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst

1.1 De overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Tails&Tools, door middel van mondelinge of schriftelijke afspraken.

1.2 Mondelinge aanmelding voor een sessie geschiedt doordat de bevoegde persoon tijdens het vrijblijvend oriënterend gesprek bevestigt dat hij door wil gaan met de sessies.

1.3 Na aanmelding krijgt de bevoegde een factuur welke binnen 10 werkdagen moet worden voldaan.

1.4 Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Tails&Tools het recht om de sessies niet te vervolgen.

 

Artikel 2: In aanmerking komen voor de sessies

2.1 Tails&Tools bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies. Dit kan worden bepaald bij het oriënterend kennismakingsgesprek.

2.2 Als Tails&Tools een cliënt te gevaarlijk vindt worden voor medecursisten, de trainer of de hond, mag de cliënt niet meer deelnemen aan de sessies.

 

Artikel 3 : Annulering van de lessen

3.1 Wanneer een sessie door Tails&Tools afgelast wordt, kan die sessie worden ingehaald.

3.2 Gereserveerde tijd voor  een sessie welke niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

3.3 Afzegging van de training of sessie moet  telefonisch, of per email geschieden.

3.4 Lestijden zijn in overleg met de cliënt of de bevoegde.

3.5 Als de sessies betaald zijn, worden alle sessies van tevoren ingepland. Dit word bevestigd door middel van een mail.

3.6 Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 15 werkdagen, wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na elke twee weken komt er 3% bij.

3.7 Wanneer u wilt stoppen tijdens de lessen is restitutie niet mogelijk.

3.8 Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.

3.9 Bij overlijden van de hond, worden de kosten voor de openstaande sessies teruggestort.

3.10 Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd op de afgesproken plek is.

3.11 Bij het overlijden van een dierbegeleider, wordt het resterende bedrag teruggestort.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Tails&Tools is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt of omgeving.

4.2 Tails&Tools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.

4.3 Tails&Tools is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.

4.4 De cliënt is WA-verzekerd.


Privacybeleid

Tails&Tools vindt bescherming van gegevens van u of uw kind erg belangrijk.

We streven ernaar om het voor u duidelijk en inzichtelijk te maken wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat informatie die in het bezit is van Tails&Tools:

  • door u als ouder rechtstreeks verstrekt is aan Tails&Tools, of via derden verstrekt is, mits u daar de verstrekker persoonlijk toestemming voor heeft gegeven;
  • nooit door Tails&Tools naar derden verzonden zal worden; correspondentie verloopt via u als ouder.
  • opgeslagen wordt in een dossier wat door u als ouder altijd inzichtelijk is;
  • uw gegevens twee jaar na het beëindigen van de samenwerking worden vernietigd.

De informatie die Tails&Tools van uw kind verzamelt, wordt ten alle tijden alleen maar gebruikt om de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt.

Uw gegevens worden door Tails&Tools in een afgesloten dossierkast bewaard.