Een therapiehond?

Therapie en activiteiten met dieren werden in 1996 voor het eerst genoemd door de Delta Society, een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich sinds 1977 bezig houdt met IAD (Interventie met Assistentie van Dieren) met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Na veel onderzoek werd door de Deltasociety in 1996 vastgesteld dat het inzetten van dieren bij therapie een gunstig effect heeft op het kind op de volgende gebieden:

Het ontwikkelen van empathie en/of inlevingsvermogen

  • Het wederzijds geven en ontvangen van affectie is een belangrijk onderdeel van de band tussen mensen en dieren. Door simpelweg te geven, kan het kind/de jongere zich beter voelen en meer waardevol. In veel gevallen is het voor kinderen en jongeren makkelijker om liefde te tonen aan een dier dan aan een ander persoon. De aanwezigheid van een hond en de omgang daarmee tijdens trainingssessies zorgt ervoor dat de leerlingen op basisscholen of op het Voortgezet Onderwijs het empathisch vermogen in het gedrag van de hond gaan herkennen, kunnen benoemen en kunnen herleiden naar hun eigen gedrag. Een kind zal gaan herkennen dat bijvoorbeeld een bepaalde manier van spreken een bepaald effect op het gedrag van de hond heeft en de hond zal daar ook naar handelen (door niet te luisteren, stresssignalen te  uiten). De begeleidende coach zal de transfer maken naar schoolse situaties, waardoor het kind of de jongere meer inzicht krijgt in het eigen gedrag en het effect daarvan op een ander.

Het verleggen van de aandacht naar de buitenwereld (hond)

  • Kinderen/jongeren stellen zichzelf open aan de hond, herkennen en accepteren gevoelens van het dier en zien zichzelf weerspiegeld in het gedrag van de hond. Het ligt voor de hand dat zij zich ook naar elkaar meer zullen openstellen en meer rekening zullen houden met de gevoelens van een ander.

Zich meer geaccepteerd voelen en het aangaan van relaties

  • Kinderen en jongeren hebben nogal eens moeite met het aangaan van relaties. Ze hebben niet altijd vertrouwen in anderen en durven daarom geen band aan te gaan. Het aangaan van een vriendschap of relatie is voor hen erg moeilijk en het onderhouden hiervan ook. Daarmee stellen ze zichzelf onbedoeld in een kwetsbare positie: de eenling. Een hond kan een veilig levend wezen zijn waar deze kinderen en jongeren zich wel aan open durven te stellen. De hond biedt een luisterend oor en accepteert het kind of de jongere onvoorwaardelijk. Zo ervaren zij toch gevoelens van affectie en interactie. Dit zal ze helpen om na te denken over zichzelf in relatie tot klasgenoten en vriendschappen. Creëren van rust, toenemen van ontspanning; door de manier waarop de hond zich opstelt en reageert op spanning, boosheid en overprikkeling neemt bij de betrokkene het stressniveau af. Het herkennen van deze gevoelens van de hond bij de leerling, kan bewustwording geven bij andere kinderen en jongeren en ook hun vaardigheden vergroten.

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en zelfcontrole bij het kind en de jongere

  • Een hond heeft het vermogen om mensen met open vizier toe te treden, zonder vooroordeel of complicaties. Dat maakt dat het werken met honden  grote voordelen kan hebben en de eigenwaarde van kinderen en jongeren kan vergoten. Een hond pest niet, sluit niet buiten, praat niet achter je rug om over je, oordeelt niet op basis van uiterlijke kenmerken. Honden zijn onbevangen en tonen onvoorwaardelijke liefde, omdat zij kijken naar wie je van binnen bent. Wanneer een kind geleerd heeft om geduld te hebben en het vertrouwen van de hond heeft gewonnen, ervaart het dat er ook andere manieren zijn om controle uit te oefenen. Dit werkt vooral bevrijdend voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld. Vanuit de oefeningen met de hond kunnen zij leren op een juiste manier controle uit te oefenen in sociale situaties. Het gevoel contact te hebben gemaakt met de hond vergroot innerlijke kracht en wanneer de hond commando’s opvolgt, opdrachten uitvoert die een kind/jongere in gang zet, zal dit een positieve bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde.